Holter EKG

O proceduri

Dijagnostičku proceduru postavljanja  Holter-a  EKG-a i tumačenje nalaza vrši lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog.

Postavljanjem  Holter  EKG aparata moguće je kontinuirano beleženje  električne srčane aktivnosti  tokom perioda nošenja aparata što obično iznosi 24sata. Tokom nošenja aparata pacijent vodi dnevnik svojih aktivnosti kako bi bilo moguće korelirati nalaz sa aktivnostima pacijenta.

Kada se izvodi ova dijagnostička procedura?

Ova dijagnostička procedura  se vrši u situacijama kada treba postaviti ili isključiti dijagnozu postojanja i odrediti vrstu  poremećaja srčanog ritma i sprovođenja, radi procene efikasnosti primene već postojeće terapije za poremećaj srčanog ritma koju pacijent uzima. Na osnovu Holter-a EKG-a mogu se dijagnostikovati pauze u radu srca, preskoci u srčanom radu (ekstrasistole), njihove vrste i klinički značaj, napadi ubrzanog srčanog rada (tahikardije), koliko traju  i koliko ugrožavaju bolesnika kao i da li postoji povremeno ili stalno tzv. apsolutna aritmija koja nosi rizik od stvaranja tromba u srčanoj pretkomori i posledično nosi rizik od moždanog udara.

Pregled se može obaviti samostalno, bez prethodnog pregleda lekara kardiologa u ordinaciji Herz Medika, tj. po indikaciji drugog lekara ili samoinicijativno po želji pacijenta. U tom slučaju pacijent posle obavljenog pregleda dobija izveštaj sa tumečenjem nalaza  bez predloga terapije ili dopunskih ispitivanja jer se samo na osnovu nalaza Holter-a EKG-a ne mogu doneti precizni zaključci i predložiti terapija. Holter EKG-a  je dopunska dijagnostička metoda, a  tek posle detaljne anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza, ultrazvuka srca, nekad i testa fizičkim opterećenjem ili farmakološkog stres testa moguće je utvrditi uzrok, težinu i značaj aritmije , odrediti stepen   rizika za buduće kardiovaskularne događaje te u skladu sa svim tip odrediti terapiju, dati savet  i dalje redovno pratiti pacijenta.

Medicinske usluge

Zakažite termin