Holter krvnog pritiska

(ABPM 24h ili 48h)

O proceduri

Dijagnostičku proceduru postavljanja  Holter-a krvnog pritiska i tumačenje nalaza vrši lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog.

Postavljanje aparata za ambulantorni monitoring krvnog pritiska omogućava merenje krvnog pritiska u određenim, unapred zadatim intervalima tokom dana i tokom noći  obično tokom 24h a nekad i tokom 48h. Tokom nošenja aparata pacijent vodi dnevnik svojih aktivnosti kako bi bilo moguće korelirati nalaz sa aktivnostima pacijenta.

Kada se radi Holter krvnog pritiska?

Postavljanje Holter-a krvnog pritiska se vrši u situacijama kada treba postaviti ili isključiti dijagnozu postojanja povišenog krvnog pritiska, radi procene efikasnosti primene već postojeće terapije za povišen krvni pritisak koju pacijent uzima, radi isključenja ili potvrđivanja tzv fenomena “maskirane”  i “hipertenzije belog mantila”.

Pregled se moze obaviti samostalno, bez prethodnog pregleda lekara kardiologa u ordinaciji Herz Medika, tj. po indikaciji drugog lekara ili samoinicijativno po želji pacijenta. U tom slučaju pacijent posle obavljenog pregleda dobija izveštaj sa tumečenjem nalaza  bez predloga terapije ili dopunskih ispitivanja jer se samo na osnovu nalaza Holter-a krvnog pritiska ne mogu doneti precizni zaključci i predložiti terapija. Holter krvnog pritiska je dopunska dijagnostička metoda  i  tek posle detaljne anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a, pregleda tzv. ciljnih organa (srce, bubrezi, očno dno) moguće je potvrditi dijagnozu, odrediti stepen hipertenzije i stepen   rizika za buduće kardiovaskularne događaje te u skladu sa svim tip odrediti terapiju, dati savet  i dalje redovno pratiti pacijenta.

Medicinske usluge

Zakažite termin