Kardiološki pregled

Šta podrazumeva pregled kardiologa?

Kardiološki pregled obavlja lekar specijalista interne medicine – subspecijalista kardiolog, a sastoji se od razgovora s pacijentom o aktuelnim tegobama, dosadašnjem toku bolesti, pređašnjim bolestima, bolestima u bližoj porodici, navikama, pregleda medicinske dokumentacije i donetih laboratorijskih analiiza. Potom se obavlja detaljan klinički pregled, slušanja srca i pluća, merenja krvnog pritiska, izrada i tumačenje EKG nalaza. Kardiolog je dominantno fokusiran na tegobe i stanje kardiovaskularnog sistema pri pregledu i postavlja indikaciju za obavljanje dopunskih kardioloških ispitivanja, potom određuje terapiju.

Kada treba uraditi pregled kardiologa?

Pregled je indikovan kod postojanja simptoma i znakova koji ukazuju na moguće bolesti kardiovaskularnog sistema (bol u grudima, lupanje i preskakanje srca, gušenje i nedostatak vazduha, brzo zamaranje pri naporu, povišen krvni pritisak ),

  • U sklopu praćenja i lečenja postojećih kardiovaskularnih bolesti i stanja (arterijska hipertenzija, angina pektoris, posle infarkta srca, posle stavljanja stenta, operacije postavljanjem bajpasa ili operacije srčanih zalistaka, posle upale srčanog mišića ili srčanog omotača tj.miokarditisa i perikarditisa, kod ispoljene srčane slabosti)
  • U sklopu praćenja u toku lečenja drugih bolesti (šećerna bolest, bolesti štitaste žlezde, bubrežne bolesti, maligne bolesti, infektivne bolesti kao što je sad aktuelna Covid 19 infekcija, a i preventivno iako ne postoje simptomi i znaci oboljenja a postoji nasledno opterećenje za bolesti srca i krvnih sudova, ili su prisutni faktori rizika poput pušenja, gojaznosti, šećerne bolesti, sedenternog načina života, kontinuiranog stresa, u sklopu preoperativne procene pred hiruške intervencije u opštoj anesteziji kod starijih bolesnika i po indikaciji lekara drugih specijalnosti.

Medicinske usluge

Zakažite termin