O nama

O doktorki

Dr Gorica Pavlović

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije
i subspecijalista nefrologije

Dr Gorica Pavlović je rođena 1967. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovno medicinsko obrazovanje i zvanje doktor medicine je stekla u periodu od 1986-1993 na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Posle obavljenog pripravničkog staža u Domu zdravlja Novi Beograd i godinu dana rada u opštoj praksi u Domu zdravlja u Velikoj Plani, od sredine 1996-2003 godine zaposlena  je u Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu gde je najpre završila specijalizaciju iz interne medicine i stekla zvanje specijalista interne medicine, a potom 2 godine radila u Klinici za nefrologiju VMA.

Dr Gorica Pavlović

Specijalista interne medicine,
subspecijalista kardiologije i subspecijalista nefrologije

U periodu od 2003-2009. godine  radila je u privatnoj internističkoj praksi i u tom periodu obavila subspecijalizaciju iz kardiologije i stekla zvanje subspecijalista kardiolog  na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U periodu od 2009-2018. bila je zaposlena u Specijalnoj bolnici za hemodijalizu Fresenius Medical Care u Beogradu  a godine 2016 završila je subspecijalizaciju iz nefrologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje subspecijalista  nefrologije. Od 2019-2022. godine zaposlena je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu. Ukupni radni staž u medicni 28 godina, kao internista od 2000. godine, od 2010. kao subspecijalista  kardiolog,  a od 2016. godine i kao subspecijalista  nefrolog.

Dr Gorica Pavlović ima iskustvo u oblasti neinvazivne kardiološke i nefrološke dijagnostike (ultrazvuk srca, Holter krvnog pritiska, Holter EKG-a, ultrazvuk trbuha, ultrazvuk bubrega), dijagnostike i lečenja akutnih i hroničnih internističkih,  kardioloških i nefroloških oboljenja i stanja kao što su: povišen krvni pritisak, srčana insuficijencija, aritmije, angina pektoris i druga oboljenja srca, urinarne infekcije, upalne bolesti bubrega, insuficijencija  bubrega kao i iskustvo u radu sa pacijentima koji su na dijalizi). Član je  strukovnih udruženja kardiologa i nefrologa Srbije kao  i sekcija kardiologa i nefrologa Srpskog lekarskog društva.

O doktorki

Dr sci.med. Svetlana Pejanović

Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije

Dr Svetlana Pejanović je rođena 1959. god. u Valjevu. Medicinski fakultet  u Beogradu  je završila 1984. godine.

Dalje stručno usavršavanje je nastavila na Nefrološkoj klinici Instituta  za urologiju i nefrologiju Kliničkog cetra Srbije u Beogradu gde je radila   u periodu od 1988 – 2023. godine.  

Dr sci.med. Svetlana Pejanović

Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije

Godine 1994.  položila je specijalistički ispit iz Interne medicine a 1997. godine odbranila je magistarsku tezu ”Primena metabolita vitamina D3 u lečenju renalne osteodistrofije” kod  mentora Prof dr Ljubica Đukanović. 

Godine 2003. odbranila je subspecijalistički rad iz nefrologije “Procena osetljivosti metoda za dijagnostiku aluminijumske intoksikacije  kod bolesnika na hemodijalizi preopterećenih gvožđem”, mentor Prof dr Ljubica Đukanović

Janura 2010 odbranila je doktorsku disertaciju “ Faktori rizika za nastanak bolesti kostiju niskog prometa kod bolesnika lečenih hemodijalizom i mogućnosti prevencije i lečenja”, mentor Prof dr Višnja Ležajić.

Od 1990. godine bavi se problemom renalne osteodistrofije u svakodnevnoj praksi i istraživačkom radu.

Godine 1994. boravila je na Klinici za nefrologiju i hipertenziju Univerziteta u Antwerpenu u Belgiji na poziv Prof.dr. M.De Broa gde je savladala metod biopsije kosti i pripremila se za zajednički projekt:

”Niska koncentracija aluminijuma u serumu ne isključuje preopterećenost organizma aluminijumom kod bolesnika preopterećenih gvožđem”.

Od 1990. do 2014. Učestvovala je  kao koistraživač u 7 evropskih multicentričnih studija  i dve multicentrične studije u zemlji.

Više puta je  učestvovala  kao predavač po pozivu u  nacionalnoj školi  dijalize, objavila je više radova u stranim i domaćim časopisima iz oblasti nefrologije koji se pretežno bave problemom renalne osteodistrofije.

Član je Srpskog lekarskog društva i član predsedništva Sekcije za nefrologiju SLD, član je European Nephrology, Dialysis and Transplant Association (EDTA) i International Society of Nephrology (ISN).

Od oktobra 2023. godine radi u specijalističkoj lekarskoj ordinaciji iz oblasti interne medicine Herz Medika u Beogradu.

Odgovornost svakog pojedinca je ključna u očuvanju zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, tako da su lekar i pacijent u istom timu i na istom zadatku. Lekar možda ne može sve da izleči, ali može da odgovori na sva vaša pitanja i dileme, da da savet i mišljenje a neretko i sam razgovor može da bude lekovit.

Ordinacija

HERZ medika

U ordinaciji se mogu obaviti:

  1. Preventivni pregledi
  2. Dijagnostičke procedure
  3. Ordinirati terapija
  4. Sprovoditi kontrole hroničnih bolesti i stanja iz oblasti: kardiologije, nefrologije, pulmologije, endokrinologije, reumatologije, gastroenterologije, hematologije uz prethodno zakazivanje i dogovor.

 

Individualni pristup svakom pacijentu je praktično bez vremenskog ograničenja trajanja pregleda i preduslov je za kvalitetno sagledavanje problema, preciznu dijagnozu i pravljenje daljeg plana ispitivanja i lečenja.

Kontaktirajte nas

Proverite svoje zdravlje u ordinaciji HERZ MEDIKA

Preko 20 godina iskustva u internoj medicini