Pregled inerniste

Šta podrazumeva pregled interniste?

Internistički pregled obavlja lekar specijalista interne medicine, a sastoji se od razgovora sa pacijentom o aktuelnim tegobama, toku bolesti, pređašnjim bolestima, bolestima u bližoj porodici, navikama. Potom se obavlja detaljan klinički pregled, merenje krvnog pritiska i radi se EKG pregled. Tokom ovog pregleda se, takođe, vrši pregled prethodne medicinske dokumentacije i pregled i tumačenje laboratorijskih analiza. Potom se sastavlja izveštaj o uradjenom pregledu sa predlogom dopunskih dijagnostičkih procedura i predlogom terapije ako je potrebna.

Kada je potreban pregled interniste?

Pregled je indikovan kod velikog broja tegoba i stanja koji ukazuju na poremećaj funkcije unutrašnjih organa (srca, pluća, bubrega i mokraćnih puteva, želuca, creva, jetre, žučne kese, pankreasa), endokrinih žlezdi (štitaste, nadbubrežne žlezde…), kod sumnji na metaboličke i zapaljenske bolesti koštanozglobnog sistema ili bolesti krvi,(anemija, trombocitopenija itd.) a traži se i pred svaku hirušku intervenciju u opštoj anesteziji radi procene perioperativnog rizika.

Medicinske usluge

Zakažite termin