Pregled nefrologa

Šta podrazumeva pregled nefrologa?

Pregled  obavlja lekar specijalista interne medicine- subspecijalista nefrolog, a sastoji se od razgovora s pacijentom  o aktuelnim tegobama, toku bolesti, pređašnjim bolestima, bolestima u bližoj porodici, navikama, pregleda medicinske dokumentacije  i donetih  laboratorijskih analiiza, detaljnog kliničkog pregleda, merenja krvnog pritiska, EKG-a. Praktično sastavni deo pregleda nefrologa je i ultrazvučni pregled bubrega i urotrakta.

Kada je potreban pregled nefrologa?

Važno je napomenuti da bolesti i oštećenja bubrega mogu dugo vremena da budu bez simptoma ili sa minialnim i nespecifičnim simptomima te se ovaj pregled savetuje  preventivno pacijentima iz rizičnih grupa za oštećenje bubrega a to su bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, šećernom bolesti, gojazni pacijenti, zatim oni koji  su imali ponavljanu kalkulozu bubrega, urinarne infekcije ili porodično opterećenje za bolesti bubrega. Pregled je indikovan kod bolesnika koji imaju generalizovane otoke, vidljivu, tzv. makroskopsku hematuriju tj. krv u mokraći, kod pacijenata sa patološkim nalazom urina u smislu hematurije i proteinurije, ukoliko se javi bol u predelu bubrega, a neophodan  je pacijentima koji imaju slabost funkcije bubrega (bubrežnu insuficijenciju) u svim  njenim stadijumima.

Pacijent o obavljenom pregledu dobija detaljan izveštaj sa mišljenjem i zaključkom o stanju i funkciji bubrega i mokraćnog sistema a po  potrebi se daje predlog daljeg ispitivanja i/ili  predlog terapije.

Medicinske usluge

Zakažite termin