Ultrazvučni pregled urotrakta

(bubrega, mokraćnih kanala i bešike)

Šta otkriva ultrazvučni pregled urotrakta

Ovaj pregled je praktično sastavni deo pregleda nefrologa, mada se može uraditi  i samostalno po indikaciji lekara drugih specijalnosti  a i na inicijativu samog pacijenta.

Ultrazvučni pregled  urotrakta obuhvata pregled položaja, izgleda i merenje dimenzija i debljine tkiva bubrega, procenu protoka krvi kroz bubrege, utvrđivanje eventualnog prisustva kamenaca, njihovog položaja, i veličine, prisustva cisti na bubrezima i/ili zastoja mokraće  (hidronefroze) u bubrezima, pregled mokraćnih kanala  kao i pregled mokraćne bešike, njenog sadržaja, i zidova.

Medicinske usluge

Zakažite termin